Reorganiseren... en wanneer gaan we weer werken?
Wat gebeurt er nu eigenlijk?
Het gaat wel goed maar .......


Vragen in uw bedrijfs- of administratieve organisatie die het gevolg zijn van veranderingen (nieuwe manager, medewerkers, nieuw beleid, reorganisaties). Veranderingen nodig om te overleven in een dynamische omgeving. Echter het vastgelegde systeem loopt achter, veranderingen worden niet duidelijk en verbeteringen worden alleen in kosten uitgedrukt.

Sieval Quality Interim Management

- Voor het transparant maken van uw bedrijf door het vastleggen van processen
- Voor het opzetten van een systeem (b.v. ISO9000) voor organisatiebeheersing
- Voor planmatige organisatiesturing (bedrijfsplannen, projectmatig werken)
- Voor beheersing bedrijfsinformatie (kennismanagement, organisatiediagnose)
- Geeft u pragmatische adviezen ter ondersteuning van een goede bedrijfsvoering

De kracht van een organisatie zit in de organisatie zelf. Een organisatie wordt gevormd door medewerkers. SQIM gebruikt in zijn communicatie NLP technieken om mensen zichzelf te laten zien. Als medewerkers (en daarmee de organisatie) zich kunnen vormen met de talenten die ze hebben, geeft dat de basis voor een schitterende organisatie.